Προσφορές

Προσφορά για την κατοικία

Καλύψτε την κατοικία σας με 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο από όλους τους πιθανούς κινδύνους.

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό γιατί σε αυτό το κόστος περιλαμβάνει κάλυψη από Πυρκαγιά, Κλοπή, Ληστεία, Κεραυνό, Εκρηξη κάθε είδους Ζημιές από καπνό λόγω φωτιάς, Ζημιές στον λέβητα, Στάσεις, Απεργίες, Ανταπεργίες, Οχλαγωγίες, Πολιτικές ταραχές,  βανδαλισμούς, Ενέργειες αρχών για την καταστολή, Κακόβουλες ενέργειες, Τρομοκρατικές ενέργειες, Πλημμύρα, Καταιγίδα ή θύελλα, Χαλάζι ή χιονόπτωση, Παγετός, Ζημιές από διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης- θέρμανσης, κλιματισμού και αποχέτευσης καθώς και τις διερευνητικές δαπάνες αποκατάστασης της ζημιάς, Κάλυψη κλοπής χρημάτων, Δαπάνη ψυχολογικής υποστήριξης, Δαπάνη διακοσμητή, Κάλυψη εξόδων επανέκδοσης διαβατηρίου-ταυτότητας-άδειας οδήγησης, πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους-δένδρων-κλαδιών-στύλων ή εναέριων καλωδίων, τυχαία θραύση κρυστάλλων, οξείδωση καθρεπτών από οποιαδήποτε αιτία, Αλλοίωση τροφίμων που βρίσκονται εντός των ψυγείων, Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα, Απώλεια ενοικίων, Δαπάνες για την αποκομιδή ερειπίων, Εξοδα για τη διαμονή σε άλλη κατοικία, Εξοδα για τη μεταφορά-παραμονή και επανεγκατάσταση, Απώλεια ή ζημιά περιεχομένου σε προσωρινή μεταστέγαση, Κάλυψη περιεχομένου τραπεζικής θυρίδας, Πλήρης κάλυψη αστικής ευθύνης, Δόση στεγαστικού δανείου, Εξοδα μελετών και έκδοσης αδειών, Αποζημίωση σε αξίες καινούργιου. Με 1 ευρώ επιπλέον & η κάλυψη του ΣΕΙΣΜΟΥ .

Τώρα κάλυψη κατοικίας από Φωτιά Σεισμό για την υποχρέωση  στεγαστικού δάνειου με κόστος 1,55 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Το κόστος είναι πράγματι μοναδικό ενώ ταυτόχρονα καλύπτει πλήρως την υποχρέωση που υπάρχει στην σύμβαση στεγαστικού δανείου για την ασφάλιση της κατοικίας.

 

Καλύψτε την επιχείρηση σας από όλους τους πιθανούς κινδύνους

Οι παροχές του προγράμματος είναι πράγματι ασυναγώνιστες γιατί σε αυτό το κόστος περιλαμβάνει κάλυψη από : Πυρκαγιά & κεραυνoύς, Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, Εκρηξη από κάθε αιτία, Καπνό, Ζημιές στον λέβητα, Διασάλευση/Διατάραξη Δημόσιας Τάξης, Κακόβουλες & τρομοκρατικές ενέργειες, Φυσικά φαινόμενα, Διαρροή-διάρρηξη ή υπερχείλιση εγκαταστάσεων, Κλοπή – ληστεία, Πρόσκρουση οχήματος, Αλλοίωση εμπορευμάτων, Τυχαία Θραύση κρυστάλλων, Κάλυψη χρημάτων, Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών μέχρι 6 μήνες. Προαιρετικά : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - συσκευές, Σεισμός, κ.α.

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ πλήρης κάλυψη το m² = € 1,00 χωρίς σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ πλήρης κάλυψη το m² = € 2,25 με σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ € 1.000 πλήρης κάλυψη = € 3,10 χωρίς σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ € 1.000 πλήρης κάλυψη = € 4,31 με σεισμό

ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ € 80 ΕΤΗΣΙΩΣΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ πλήρης κάλυψη το m² = € 1,00 χωρίς σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ πλήρης κάλυψη το m² = € 2,70 με σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ € 1.000 πλήρης κάλυψη = € 2,87 χωρίς σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ € 1.000 πλήρης κάλυψη = € 4,72 με σεισμό

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΪΟΥ ΑΠΟ € 95 ΕΤΗΣΙΩΣ.ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ :
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ πλήρης κάλυψη το m² = € 0,80 χωρίς σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ πλήρης κάλυψη το m² = € 2,05 με σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ € 1.000 πλήρης κάλυψη = € 1,37 χωρίς σεισμό
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ € 1.000 πλήρης κάλυψη = € 2,60 με σεισμό

ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ : ΑΠΟ € 240 ΕΤΗΣΙΩΣ.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by