Προφίλ Εταιρείας - Δυνατότητες Συνεργασίας

Οι ανταγωνιστικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα στις αγορές επιβάλουν στον κάθε επαγγελματία ασφαλιστικό σύμβουλο να έχει ευελιξία, σφαιρική εικόνα καθώς και πλήρη άποψη στις ανάγκες που διαμορφώνουν οι εποχές, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε ομάδες ανθρώπων οι οποίες απαρτίζουν επαγγέλματα, ταμεία κοινωνικής – επικουρικής ασφάλισης αλλά και μικρές κοινωνίες.

Ως λειτουργός μέσα σε αυτό το σύστημα καλείται πολλές φορές να δημιουργήσει προγράμματα που θα εξασφαλίσουν από απρόβλεπτες καταστάσεις άτομα, οικογένειες, μέλη εταιριών, εταιρίες, ομάδες εργαζομένων ή συλλόγων, δίνοντας λύσεις στις οικονομικές συνέπειες που θα δημιουργήσει κάποιο απροσδόκητο γεγονός.

Η δέσμευση όμως που υπάρχει σε ασφαλιστικούς συμβούλους από ασφαλιστικές εταιρίες, για αποκλειστική συνεργασία λειτουργεί πολλές φορές αρνητικά στη σωστή επιλογή προγραμμάτων, ενώ αρκετές είναι οι φορές που προωθούνται προγράμματα για την επίτευξη της πώλησης χωρίς αυτά να είναι τα πλέον απαραίτητα.

Στην EXCLUSIVE πιστεύουμε στην λειτουργία της ανεξάρτητης διαμεσολάβησης, με σκοπό την αντικειμενικά σωστή ενημέρωση του πελάτη και την δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων μέσα από το σύνολο των ασφαλιστικών  εταιριών. Ξεφεύγοντας από τις πολιτικές των εταιριών που έχουν ως βασική δέσμευση την  αποκλειστική  συνεργασία, δίνουμε την δυνατότητα σε όλους τους συνεργάτες μας, να επιλέγουν προγράμματα και καλύψεις από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, καλύπτοντας ακόμα και τους πλέον απαιτητικούς πελάτες τόσο σε θέματα προγραμμάτων όσο και την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας.

Οι συνεργάτες μας επιπλέον μέσα από ένα πλήρες μηχανογραφημένο σύστημα απολαμβάνουν όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας (ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, ηλεκτρονικές τιμολογήσεις προϊόντων, υπηρεσίες ψηφιακής γραμματείας, άμεση ενημέρωση εκκρεμοτήτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οργάνωση στοχευόμενων πωλήσεων, κ.λ.π) με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου τους σε παραγωγικές διαδικασίες, ενώ η συνεχής επιμόρφωση πάνω σε ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά θέματα, αλλαγές στη νομοθεσία του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και στην ασφαλιστική νομοθεσία τους δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το ήθος, η ειλικρίνεια και ο επαγγελματισμός που μας διακρίνει, κάνει του συνεργάτες μας να αισθάνονται ασφαλείς για το δικό τους χαρτοφυλάκιο όχι μόνο σήμερα που μπορούν και είναι παραγωγικοί, αλλά κυρίως αύριο που είτε από φυσιολογικό είτε από απρόβλεπτο γεγονός καταστούν μη παραγωγικοί.

Θέλοντας να αναβαθμίσουμε το επαγγελματικό περιβάλλον μας, έχουμε την διάθεση να μοιραστούμε με καινούριους συναδέλφους αυτές τις δυνατότητες και προοπτικές - είτε αυτοί είναι ήδη ασφαλιστικοί σύμβουλοί, είτε είναι άτομα φιλόδοξα και ζητούν επαγγελματική προοπτική - με μοναδικό σκοπό την δημιουργία επαγγελματιών.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by