Ασφαλιστικές συμβουλές - Οικογενειακή προστασία

Η ευημερία και η εξασφάλιση της οικογενειακής γαλήνης είναι ο βασικός στόχος κάθε υπεύθυνου οικογενειάρχη. Οι οικονομικές επιπτώσεις όμως  από την απώλεια ζωής ενός ατόμου που έχει οικονομικές ευθύνες ή υποχρεώσεις δημιουργούν προβλήματα πολλές φορές αναπάντεχα για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και πολλές φορές ανατρέπουν τα αρχικά όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Μέσα από ένα πρόγραμμα οικογενειακής εξασφάλισης όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν αρκεί να δοθούν όλα τα δεδομένα και οι απαραίτητες πληροφορίες στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Με την σωστή ανάλυση αναγκών σας μπορεί να σας δώσει λύσεις σε θέματα όπως :

 • Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια
 • Καταναλωτικά Δάνεια ή πιστωτικές κάρτες
 • Φόρος κληρονομιάς από περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, χρεόγραφα, τραπεζικές καταθέσεις, κ.λ.π)
 • Εξασφάλιση εισοδήματος ώστε να συνεχιστεί αδιατάραχτη η λειτουργία της οικογένειας.

Θα πρέπει να γνωρίζεται όμως ότι για την αποζημίωση είτε σε περίπτωση απώλειας ζωής είτε σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας χρειάζεται να προσκομισθούν στην ασφαλιστική  εταιρία τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Για αποζημίωση από απώλεια ζωής (Από Ασθένεια ή Ατύχημα)

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 2. Έκθεση ΤΟΤΑ (σε περίπτωση τροχαίου)
 3. Πόρισμα Τοξικολογικής Έκθεσης (για ατυχήματα)
 4. Πλήρες Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς (εφ’ όσον έγινε νοσηλεία)
 5. Πλήρες ιατρικό ιστορικό Ασθενούς (από την πρώτη φορά που διεγνώσθηκε η νόσος) για ασθένειες.
 6. Πορίσματα Εξετάσεων, όπου διεγνώσθη για πρώτη φορά η νόσος (για ασθένειες)
 7. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του θανόντος από το Πρωτοδικείο Αθηνών και από το πρωτοδικείο που ο θανόν είχε την τελευταία του κατοικία ή θεωρημένο αντίγραφο διαθήκης εάν υπάρχει.
 8. Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης (και κήρυξης της κύριας)
 9. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης (άλλης) διαθήκης του θανόντος από το Πρωτοδικείο όπου ο θανών είχε την τελευταία του κατοικία
 10. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
 11. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας (για κάθε κληρονόμο)
 12. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος (για κάθε κληρονόμο)

Σημείωση : Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Υπάρχει πιθανότητα ανάλογα με την περίπτωση να ζητηθούν και επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Για αποζημίωση από μόνιμη ολική ανικανότητα (Από Ασθένεια ή Ατύχημα)

 1. Πορίσματα εξετάσεων.
 2. Ιατρικό ιστορικό.
 3. Πιστοποιητικό νοσηλείας.
 4. Ιατρική Γνωμάτευση.
 5. Βιβλιάριο Υγείας και συνταγολόγιο(για όποιο ταμείο υπάρχει) παλαιό και νέο.
 6. Γνωμάτευση επιτροπής από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 7. Απόφαση Διευθυντή του ταμείου.

Σημείωση : Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Υπάρχει πιθανότητα ανάλογα με την περίπτωση να ζητηθούν και επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by