Για εταιρείες - Προγράμματα - Αλιευτικών Σκαφών

Η κάλυψη ενός επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους είναι για τον αλιέα η εργασία του το μέσον που του εξασφαλίζει το εισόδημα του.

Εχοντας ως γνώμονα αυτό μπορούμε να καλύψουμε τα αλιευτικά σκάφη με ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία έχουν ένα σύνολο καλύψεων και όχι απλά την αστική ευθύνη τρίτων.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα φροντίσουν για την σωστή μελέτη των στοιχείων της εταιρίας και του προσωπικού της με σκοπό να προσφέρουν το καλύτερο ασφαλιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by