Για εταιρείες - Προγράμματα - Ομαδικά Συνταξιοδοτικά (D.A.F.)

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σχεδιάζονται αποκλειστικά για την κάθε  επιχείρησή με σκοπό να ανταποκρίνονται στους στόχους της και να συμβαδίζουν με τη φιλοσοφία της.

Ταυτόχρονα είναι ευέλικτα ώστε να προσαρμόζονται στη σύνθεση και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Στόχος του κάθε Ομαδικού Συνταξιοδοτικού  είναι να  ανταμείβει τον εργαζόμενο για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιχείρησης και να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο για να σας προσφέρει μεγάλες δυνατότητες εναλλακτικών συνδυασμών.

Μέρος των παροχών είναι κατά τη συνταξιοδότησή του ο ασφαλισμένος να λαμβάνει εφάπαξ παροχή ή ισόβια σύνταξη που είναι συνάρτηση του μισθού του.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα φροντίσουν για την σωστή μελέτη των στοιχείων της εταιρίας και του προσωπικού της με σκοπό να προσφέρουν το καλύτερο ασφαλιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by