Για εταιρείες - Προγράμματα - Βιοτεχνιών

Η Ελληνική βιοτεχνία αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας μας αφού το μεγαλύτερο ποσοστό παραγόμενων προϊόντων βγαίνει από εδώ. Οι Ελληνες βιοτέχνες  μέσα σε ένα δύσκολο και αντίξοο περιβάλλον προσπαθούν να ανταγωνιστούν τις παραγωγικές μονάδες της Ευρώπης πολλές φορές άνισα.

Η πορεία αυτών των εταιριών βασίζεται σχεδόν όλες τις φορές στις τεράστιες προσπάθειες που κάνουν  οι ίδιοι οι Ελληνες βιοτέχνες. Ένας παράγοντας  που συμβάλει σημαντικά σε αυτό είναι ο μηδενισμός του κινδύνου καταστροφής της βιοτεχνίας από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα μέσα από ένα ασφαλιστήριο περιουσίας.

Η ασφάλισης μιας βιοτεχνίας   εμπεριέχει ιδιαιτερότητες και δεδομένα που πρέπει να αναλύονται προσεκτικά ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.

Πολύ σημαντικό στην σωστή κάλυψη και τιμολόγηση ενός τέτοιου κινδύνου είναι η λεπτομερής  περιγραφή  τόσο των χώρων παραγωγής-αποθήκευσης-γραμματείας όσο και των συστημάτων προστασίας που διαθέτει η βιομηχανία.

Η ακριβής περιγραφή των συστημάτων παθητικής-ενεργητικής πυροπροστασίας και πυροδιαμερισματοποίησης όσο και η αναλυτική καταγραφή των ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμού-πυροπροστασίας-πυρανίχνευσης δίνουν την δυνατότητα στην βιοτεχνία  να ασφαλιστεί σωστά και στην ασφαλιστική εταιρία να έχει σωστή αντίληψη του κινδύνου που αναλαμβάνει ώστε να δώσει την καλύτερη τιμολόγηση.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα φροντίσουν για όλα τα παραπάνω με σκοπό να προσφέρουν στην επιχείρηση σας  το καλύτερο ασφαλιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by