Για εταιρείες - Προγράμματα - Τεχνικών έργων

Θέλοντας να εξασφαλιστούν από τυχαία γεγονότα τα οποία θα επηρέαζαν σημαντικά την κερδοφορία τους, και να εξασφαλίσουν όλες τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοσή τους.

Οι κατασκευαστικές εταιρίες και οι εργολάβοι οδηγούνται σε αναζήτηση κάλυψης του έργου. Σε αυτό τον τομέα συνεργαζόμαστε με τους Leader της αγοράς  ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε τη μέγιστη σιγουριά και εξασφάλιση για κάθε τεχνικό και κατασκευαστικό έργο στη χώρα μας μέσα από ένα ασφαλιστήριο C.A.R

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by