Για εταιρείες - Προγράμματα - Επαγγελματικής αστικής ευθύνης & Αστική ευθύνη

κάθε  ζημιά που προκαλούμε σε άλλους χωρίς να το θέλουμε είμαστε αστικά υπεύθυνοι για την αποκατάστασή τους. Οι οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται εις βάρος μας λόγω κάποιας άδικης πράξης ή παράλειψης, μπορεί να είναι δυσβάσταχτες ειδικά εάν αναφέρονται σε σωματικές βλάβες που προξενήθηκαν σε τρίτους.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πλέον και στη χώρα μας ο περιορισμός της ανοχής στα λάθη, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερους επαγγελματίες να βρίσκονται στις αίθουσες των δικαστηρίων για αποζημιώσεις που προέρχονται από αγωγές ιδιωτών στους οποίους προξένησαν βλάβη.

Εχοντας πολυετή εμπειρία σε αυτά τα θέματα μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις στο πιο ανταγωνιστικό κόστος της ασφαλιστικής αγοράς.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by