Για ιδιώτες - Προϊόντα - Συμβουλές

1. Οικογενειακή προστασία

Η ευημερία και η εξασφάλιση της οικογενειακής γαλήνης είναι ο βασικός στόχος κάθε υπεύθυνου οικογενειάρχη. Οι οικονομικές επιπτώσεις όμως  από την απώλεια ζωής ενός ατόμου που έχει οικονομικές ευθύνες ή υποχρεώσεις δημιουργούν προβλήματα πολλές φορές αναπάντεχα για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και πολλές φορές ανατρέπουν τα αρχικά όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Μέσα από ένα πρόγραμμα οικογενειακής εξασφάλισης όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν αρκεί να δοθούν όλα τα δεδομένα και οι απαραίτητες πληροφορίες στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Με την σωστή ανάλυση αναγκών σας μπορεί να σας δώσει λύσεις σε θέματα όπως :

 • Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια
 • Καταναλωτικά Δάνεια ή πιστωτικές κάρτες
 • Φόρος κληρονομιάς από περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, χρεόγραφα, τραπεζικές καταθέσεις, κ.λ.π)
 • Εξασφάλιση εισοδήματος ώστε να συνεχιστεί αδιατάραχτη η λειτουργία της οικογένειας.

Θα πρέπει να γνωρίζεται όμως ότι για την αποζημίωση είτε σε περίπτωση απώλειας ζωής είτε σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας χρειάζεται να προσκομισθούν στην ασφαλιστική  εταιρία τα κάτωθι δικαιολογητικά :

Για αποζημίωση από απώλεια ζωής (Από Ασθένεια ή Ατύχημα)

 1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 2. Έκθεση ΤΟΤΑ (σε περίπτωση τροχαίου)
 3. Πόρισμα Τοξικολογικής Έκθεσης (για ατυχήματα)
 4. Πλήρες Ιατρικό Ιστορικό Ασθενούς (εφ’ όσον έγινε νοσηλεία)
 5. Πλήρες ιατρικό ιστορικό Ασθενούς (από την πρώτη φορά που διεγνώσθηκε η νόσος) για ασθένειες.
 6. Πορίσματα Εξετάσεων, όπου διεγνώσθη για πρώτη φορά η νόσος (για ασθένειες)
 7. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης του θανόντος από το Πρωτοδικείο Αθηνών και από το πρωτοδικείο που ο θανόν είχε την τελευταία του κατοικία ή θεωρημένο αντίγραφο διαθήκης εάν υπάρχει.
 8. Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης (και κήρυξης της κύριας)
 9. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης (άλλης) διαθήκης του θανόντος από το Πρωτοδικείο όπου ο θανών είχε την τελευταία του κατοικία
 10. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
 11. Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας (για κάθε κληρονόμο)
 12. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος (για κάθε κληρονόμο)

Σημείωση : Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Υπάρχει πιθανότητα ανάλογα με την περίπτωση να ζητηθούν και επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Για αποζημίωση από μόνιμη ολική ανικανότητα (Από Ασθένεια ή Ατύχημα)

 1. Πορίσματα εξετάσεων.
 2. Ιατρικό ιστορικό.
 3. Πιστοποιητικό νοσηλείας.
 4. Ιατρική Γνωμάτευση.
 5. Βιβλιάριο Υγείας και συνταγολόγιο(για όποιο ταμείο υπάρχει) παλαιό και νέο.
 6. Γνωμάτευση επιτροπής από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 7. Απόφαση Διευθυντή του ταμείου.

Σημείωση : Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Υπάρχει πιθανότητα ανάλογα με την περίπτωση να ζητηθούν και επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 

2. Υγεία

Η υγεία είναι σίγουρα το σημαντικότερο αγαθό για όλους. Πολλές φορές όμως δημιουργούνται προβλήματα που για να αντιμετωπισθούν χρειάζεται η παροχή βοήθειας επιστημονικού προσωπικού η ακόμα περισσότερο η υποστήριξη οργανωμένου νοσοκομείου ή κλινικής.

Μέσα από ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης μπορείτε να δώσετε την λύση και να αντιμετωπίσετε το υψηλό κόστος. Χρειάζεται όμως να γνωρίζετε επ’ ακριβώς τι πρέπει να κάνετε  και πια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε  ώστε να έχετε το μέγιστο των παροχών και δυνατοτήτων του προγράμματος που επιλέξατε.

 

Θέλοντας να βοηθήσουμε σε αυτό, παραθέτουμε πιο κάτω αναλυτικά για κάθε εταιρία τις διαδικασίες που θα είναι σκόπιμο να ακολουθήσετε ώστε να λάβετε το μέγιστο των ωφελημάτων που παρέχει το ασφαλιστήριο σας :

 

ALLIANZ Σύστημα Υγείας

 


EUROLIFE Φροντίδα Υγείας

 


GENERALI κλάδος Υγείας

 


ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ανοικτή Γραμμή Υγείας 801.11.41051 (από σταθερό) & 210-65.04.055 (από κινητό) 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - Νοσηλεία σε Συμβεβλημένο ή Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο 

 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - Νοσηλεία σε  μη Συμβεβλημένο ή μη Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο

 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - Οκτώ (8) σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένα ή Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία 

 
ΜΙΝΕΤΤΑ LIFE Νοσοκομειακή Κάλυψη

 

 

 

3. Αποταμίευση & Επένδυση

Η έλλειψη χρόνου και ο αυξημένος όγκος υποχρεώσεων αναγκάζουν πολλούς να μεταθέτουν ανάγκες και λειτουργίες για το μέλλον. Το κόστος αυτής της αναβολής όμως πολλές φορές είναι πολύ ακριβό ενώ οι επιπτώσεις από την μη πραγματοποίηση κάποιων πραγμάτων πολλές φορές είναι δυσβάσταχτες. Ο σχεδιασμός και  ο προγραμματισμός στη ζωή μας είναι απαραίτητη λειτουργία που θα πρέπει να γίνει  καθημερινή συνήθεια σε όλους.

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει σήμερα σε πολλούς τομείς της κοινωνίας μας (όπως το ασφαλιστικό) είναι πολύ μεγάλες και  θα ακολουθήσουν και άλλες με σκοπό την βιωσιμότητα του συστήματος. Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο έχει επιβάλει σημαντικές μειώσεις και αλλαγές στο σύνολο των ασφαλισμένων. Ο νέος νόμος 3863/2010 (κατεβάστε εδώ σε αρχείο PDF το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο) δημιουργεί νέες καταστάσεις για το σύνολο των ασφαλισμένων ενώ είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές τα επόμενα χρόνια.

Η διασφάλιση ενός πρόσθετου εισοδήματος  στην ηλικία που θα συνταξιοδοτηθείτε είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ. Μέσα από μία πλούσια γκάμα προϊόντων και με την τεχνογνωσία των πλέον αξιόπιστων και φερέγγυων ομίλων δημιουργείστε σήμερα το κατάλληλο πρόγραμμα για την δημιουργία μελλοντικού κεφαλαίου εφ’ άπαξ ή σύνταξης.

Τα σημεία που θα πρέπει να προσέξετε για την δημιουργία κάποιου προγράμματος είναι τα εξής :

 • Το εγγυημένο επιτόκιο αναφοράς του προγράμματος (είναι αυτονόητο ότι όσο υψηλότερο είναι τόσο καλύτερο είναι το πρόγραμμα).
 • Το εγγυημένο εφ’ άπαξ στη λήξη του προγράμματος.
 • Η εγγυημένη σύνταξη (Ισόβια) στη λήξη του προγράμματος. (Ιδιαίτερη προσοχή αφού υπάρχουν εταιρίες που δεν δίνουν εγγυημένη ισόβια σύνταξη)
 • Η δυνατότητα επιλογών λήψης του κεφαλαίου σας στη λήξη του προγράμματος.
 • Να θυμάστε πάντα ότι οι ενδεικτικές αποδόσεις που αναφέρονται σε διάφορα προγράμματα είναι απλά ένδειξη και όχι εγγύηση.
 • Η επιλογή του ομίλου μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί κάποιο αποταμιευτικό πρόγραμμα είναι πολύ σημαντική. Μη ξεχνάτε ότι ένα προϊόν αποταμίευσης θα πρέπει να λειτουργήσει αρκετά χρόνια  για τη δημιουργία κεφαλαίου σύνταξης ή εφ’ άπαξ. Το επίπεδο αξιοπιστίας-φερεγγυότητας μπορεί να ελεγχθεί και μέσα από διεθνείς οίκους αξιολόγησης (S&P, Fitch, Moody’s ) ενώ επίσης σημαντικός παράγοντας είναι και η μακρόχρονη εμπειρία –λειτουργία. Επίσης ως επιπρόσθετη διασφάλιση σε όλα τα παραπάνω είναι η εποπτική αρχή που ελέγχει τις λειτουργίες ενός ομίλου (Δ.Ε.Ι.Α) αλλά και τα ενιαία ευρωπαϊκά πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν λειτουργία στον Ευρωπαϊκό χώρο (Solvency II).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 

4. Προστασία περιουσίας

Η προσπάθεια για πρόοδο και εξέλιξη δεν σταματά ποτέ. Η περιουσία που αποκτούμε είναι πολύτιμη. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει όμως από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα πολλές φορές δημιουργούν τεράστιες οικονομικές συνέπειες και δεν είναι λίγες οι φορές που  δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για αποκατάσταση της ζημιάς. Ως αποτέλεσμα οι κόποι μιας ζωής να πηγαίνουν χαμένοι.

Η εξασφάλιση της περιουσίας μέσα από προγράμματα κάλυψης κατά παντός κινδύνου, δίνει τη σιγουριά ότι κάθε απρόβλεπτη ζημιά θα αποκατασταθεί  διατηρώντας την αξία της περιουσίας αναλλοίωτη.

Για την σωστή κάλυψη και την αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει να γνωρίζεται ότι :

 • Θα πρέπει στο ασφαλιστήριο να έχει γίνει ακριβής περιγραφή της ασφαλισμένης περιουσίας (π.χ. χρήση, m², τύπος κατασκευής, έτος κατασκευής, όροφος μέτρα προστασίας κ.λ.π)
 • Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας τα οποία αναφέρονται στο ασφαλιστήριο.
 • Ο υπολογισμός της ασφαλισμένης αξίας θα πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με την πραγματική αξία αποκατάστασης ζημιάς.
 • Οι επαγγελματικοί και βιομηχανικοί χώροι θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα (π.χ. ʼδεια Λειτουργίας, Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π)
 • Για την κάλυψη σεισμού θα πρέπει να υπάρχει άδεια οικοδομής μετά το 1960.
 • Η προερχόμενη ζημιά δεν θα πρέπει να οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ιδιοκτήτη.
 • Θα πρέπει να έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό του ύψους ζημιάς (π.χ. χρήση πυροσβεστήρων, κλήση σε Αστυνομία ή Πυροσβεστική Υπηρεσία).
 • Έγκαιρη πληρωμή των ασφαλίστρων προς αποφυγή ακύρωσης του ασφαλιστηρίου.
 • ʼμεση αναγγελία του συμβάντος στην ασφαλιστική εταιρία για την επιτόπια εξέταση της ζημιάς από εξειδικευμένο ανεξάρτητο πραγματογνώμονα.
 • Για την αποκατάσταση της ζημιάς θα πρέπει να αποσταλούν στον πραγματογνώμονα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ανάλογα με την κάθε περίπτωση ζημιάς) ώστε να συμπληρωθεί η σχετική πραγματογνωμοσύνη και να αποσταλεί στην ασφαλιστική εταιρία για διεκπεραίωση αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 

5. Αυτοκίνητο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ :

 • Κλήση στην τροχαία για καταγραφή του συμβάντος, ώστε να υπογράψει ο ανασφάλιστος το δελτίο της τροχαίας.
 • Να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση ο υπαίτιος του ανασφάλιστου, ότι αναλαμβάνει ξεκάθαρα την ευθύνη του ατυχήματος.
 • Καταγραφή αναλυτικά των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος.
 • Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος, και υπογραφή από τον ανασφάλιστο στο έντυπο της φροντίδας, ότι αποδέχεται την ευθύνη.
 • Στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα τότε δίνεται κάλυψη από τη ασφαλιστική εταιρία μέχρι το κεφάλαιο που αναφέρει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ασφαλιστική εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οχήματος.
 • Αν δεν υπάρχει κάλυψη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τότε ο παθόντας απευθύνεται στο Επικουρικό Κεφάλαιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-33.27.400 & Fax 210-33.27.426–7

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ :

 • Αν υπάρχουν τραυματισμοί καλέστε αμέσως την Αστυνομία.
 • Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές παρουσιάστε ένα έντυπο φιλικής δήλωσης (το έντυπο αυτό το προμηθεύεστε από την ασφαλιστική σας εταιρία ή τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο) και συμπληρώστε το μαζί με τον άλλο οδηγό.
 • Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση στυλό διαρκείας και πιέστε δυνατά για να είναι ευανάγνωστο το αντίγραφο.
 • Συμβουλευτείτε το σήμα ασφάλισης, το δίπλωμα οδήγησης ή την πράσινη κάρτα για την απάντηση των ερωτήσεων.
 • Υποδείξτε με τόξο το αρχικό σημείο σύγκρουσης (παρ. 10 του εντύπου).
 • Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνει σαφές το σχεδιάγραμμα (παρ.12 του εντύπου). Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνιδίων που έχετε συμπληρώσει.
  Φτιάξτε το σχεδιάγραμμα του ατυχήματος (παρ. 13 του εντύπου).
 • Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και απαντήστε στην αντίστοιχη ερώτηση (παρ. 5 του εντύπου).
 • Μην ξεχάσετε να :
  α) Υπογράψετε και οι δύο οδηγοί.
  β) Κρατήσετε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του εντύπου.
  γ) Προωθήσετε το έντυπο χωρίς καθυστέρηση στην ασφαλιστική σας εταιρία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ :

 • Κλήση στην τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος.
 • Συμπλήρωση όλων των στοιχείων των εμπλεκόμενων στο ατύχημα.
 • Καταγραφή αναλυτικά των συνθηκών του ατυχήματος και των σημείων σύγκρουσης του κάθε οχήματος.
 • Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος, συμπλήρωση του έντυπου ατυχήματος και φωτογράφηση των εμπλεκόμενων οχημάτων.
 • Ο οδηγός του οχήματος που έχει υποστεί υλικές ζημίες και στα δύο τμήματα του αυτοκινήτου του (εμπρόσθιο-οπίσθιο) θα πρέπει να σημειώσει τα στοιχεία και των δύο οχημάτων με τα οποία συγκρούστηκε.
 • Επικοινωνία των αναίτιων οδηγών με την ασφαλιστική τους εταιρία ή τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο για να ενημερωθούν  στην διαδικασία αποζημίωσης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by