Για ιδιώτες - Προϊόντα - Προστασία έργων τέχνης

Ενα έργο τέχνης αποτελεί μια σταθερή, διαχρονική και ανεκτίμητη αξία. Κάθε ένας που έχει στην κατοχή του έργα τέχνης,(μεμονωμένοι συλλέκτες, επαγγελματίες κ.λ.π)  επιθυμεί  να αισθάνεται ότι μπορούν να τα προστατέψουν από όλους τους πιθανούς και απρόβλεπτους κινδύνους που πιθανώς να τα απειλούν.

Η τέχνη απαιτεί ειδική ασφάλιση και προστασία. Η απώλεια του συλλεκτικού κομματιού σας από κλοπή ή ληστεία, η φθορά ή καταστροφή του από πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, έκρηξη, θραύση, κακόβουλες ή τρομοκρατικές ενέργειες ή ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας μεταφοράς, είναι καταστάσεις που μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά σήμερα.

Η διαδικασία ασφάλισης έργων τέχνης τεράστιας οικονομικής και συναισθηματικής αξίας απαιτεί απόλυτη εχεμύθεια, υπευθυνότητα και βέβαια μεγάλη εμπειρία ώστε εσείς να αισθάνεται ήρεμος.

Εμείς μέσα από προγράμματα που καλύπτουν τις συλλογές σας τους από κάθε πιθανό κίνδυνο μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την οικονομική ζημιά που θα υποστείτε στην περίπτωση που θα συμβεί κάποιος απρόβλεπτος κίνδυνος.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα φροντίσουν για την σωστή μελέτη των στοιχείων που θα τους δώσετε με σκοπό να προσφέρουν το καλύτερο ασφαλιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by