Για ιδιώτες - Προϊόντα - Προστασία εισοδήματος

Για κάθε  περίπτωση που χάνουμε την ικανότητά να παράγουμε εισόδημα, εκτός από το γεγονός ότι χάνουμε το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο, υπάρχει και μια σειρά από άλλες επιπτώσεις.

Ο τρόπος της ζωής αλλάζει και, κατά πάσα πιθανότητα, γίνεται πιο δαπανηρός.

Οι παροχές από τον κοινωνικό φορέα σε εισόδημα είναι ελάχιστες και αρκετές φορές ανύπαρκτες με αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομικών επιβαρύνσεων λόγο του μειωμένου ποσού αποζημίωσης σε σχέση με το εισόδημα που είχαμε όταν εργαζόμασταν.

Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος που θα προσφέρει ένα σταθερό επίπεδο μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση που εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας χάσουμε την ικανότητά μας να εργαζόμαστε και επομένως να παράγουμε εισόδημα ίσως είναι μια από τις πλέον αναγκαίες καλύψεις για κάθε άνθρωπο.

Το μηνιαίο εισόδημα καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία και έως την ηλικία των 65 ετών.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα φροντίσουν για την σωστή μελέτη των στοιχείων που θα τους δώσετε με σκοπό να προσφέρουν το καλύτερο ασφαλιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by