Για ιδιώτες - Προϊόντα - Προστασία της οικογένειας

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την απώλεια ζωής ενός ατόμου που έχει οικονομικές ευθύνες ή υποχρεώσεις είναι πάντοτε πολύ μεγάλες.

Σε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους οι επιπτώσεις αυτές γίνονται ακόμη σοβαρότερες όπως όταν υπάρχουν μικρά παιδιά, επαγγελματικές οικονομικές υποχρεώσεις, οικονομικές υποχρεώσεις οικογένειας κ.λ.π.

Η  ασφάλιση ζωής σας παρέχει τη δυνατότητα να προστατευτείτε από αυτές τις επιπτώσεις με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμόσετε την κάλυψη ανάλογα με τις ανάγκες σας και να επιλέξετε την χρονική διάρκεια αλλά και τα ποσά που εσείς θέλετε. Η  ασφάλιση ζωής αποτελεί τον πλέον πρόσφορο τρόπο οικονομικής προστασίας της οικογένειας από τον κίνδυνο της πρόωρης απώλειας ζωής και βοηθά να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγραμματισμού όταν ο ασφαλισμένος δεν είναι πια στη ζωή.

Ετσι η περιουσία που αγωνιστήκατε να δημιουργήσετε  ώστε να αφήσετε  στους αγαπημένους σας περισσότερα περιουσιακά στοιχεία για να τους εξασφαλίσουν ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης δεν θα κινδυνέψει καθόλου.

Αντίθετα μάλιστα θα προστατευτεί από ένα ασφαλιστήριο ζωής και ανικανοτήτων εξαφανίζοντας τελείως τις οικονομικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν από την απώλεια ζωής του ατόμου που παράγει το εισόδημα για την οικογένεια.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα φροντίσουν για την σωστή μελέτη των στοιχείων που θα τους δώσετε με σκοπό να προσφέρουν το καλύτερο ασφαλιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by