Ασφαλιστικές συμβουλές - Αυτοκίνητο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ :

 • Κλήση στην τροχαία για καταγραφή του συμβάντος, ώστε να υπογράψει ο ανασφάλιστος το δελτίο της τροχαίας.
 • Να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση ο υπαίτιος του ανασφάλιστου, ότι αναλαμβάνει ξεκάθαρα την ευθύνη του ατυχήματος.
 • Καταγραφή αναλυτικά των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος.
 • Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος, και υπογραφή από τον ανασφάλιστο στο έντυπο της φροντίδας, ότι αποδέχεται την ευθύνη.
 • Στην περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα τότε δίνεται κάλυψη από τη ασφαλιστική εταιρία μέχρι το κεφάλαιο που αναφέρει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ασφαλιστική εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οχήματος.
 • Αν δεν υπάρχει κάλυψη από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τότε ο παθόντας απευθύνεται στο Επικουρικό Κεφάλαιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-33.27.400 & Fax 210-33.27.426–7

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ :

 • Αν υπάρχουν τραυματισμοί καλέστε αμέσως την Αστυνομία.
 • Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές παρουσιάστε ένα έντυπο φιλικής δήλωσης (το έντυπο αυτό το προμηθεύεστε από την ασφαλιστική σας εταιρία ή τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο) και συμπληρώστε το μαζί με τον άλλο οδηγό.
 • Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση στυλό διαρκείας και πιέστε δυνατά για να είναι ευανάγνωστο το αντίγραφο.
 • Συμβουλευτείτε το σήμα ασφάλισης, το δίπλωμα οδήγησης ή την πράσινη κάρτα για την απάντηση των ερωτήσεων.
 • Υποδείξτε με τόξο το αρχικό σημείο σύγκρουσης (παρ. 10 του εντύπου).
 • Σημειώστε με Χ στα αντίστοιχα για κάθε όχημα τετραγωνίδια για να γίνει σαφές το σχεδιάγραμμα (παρ.12 του εντύπου). Γράψτε τον αριθμό των τετραγωνιδίων που έχετε συμπληρώσει.
  Φτιάξτε το σχεδιάγραμμα του ατυχήματος (παρ. 13 του εντύπου).
 • Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, πάρτε τα στοιχεία τους πριν φύγουν και απαντήστε στην αντίστοιχη ερώτηση (παρ. 5 του εντύπου).
 • Μην ξεχάσετε να :
  α) Υπογράψετε και οι δύο οδηγοί.
  β) Κρατήσετε ο κάθε οδηγός από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του εντύπου.
  γ) Προωθήσετε το έντυπο χωρίς καθυστέρηση στην ασφαλιστική σας εταιρία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ :

 • Κλήση στην τροχαία για την καταγραφή του συμβάντος.
 • Συμπλήρωση όλων των στοιχείων των εμπλεκόμενων στο ατύχημα.
 • Καταγραφή αναλυτικά των συνθηκών του ατυχήματος και των σημείων σύγκρουσης του κάθε οχήματος.
 • Κλήση στην φροντίδα ατυχήματος, συμπλήρωση του έντυπου ατυχήματος και φωτογράφηση των εμπλεκόμενων οχημάτων.
 • Ο οδηγός του οχήματος που έχει υποστεί υλικές ζημίες και στα δύο τμήματα του αυτοκινήτου του (εμπρόσθιο-οπίσθιο) θα πρέπει να σημειώσει τα στοιχεία και των δύο οχημάτων με τα οποία συγκρούστηκε.
 • Επικοινωνία των αναίτιων οδηγών με την ασφαλιστική τους εταιρία ή τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο για να ενημερωθούν  στην διαδικασία αποζημίωσης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by