Ασφαλιστικές συμβουλές - Προστασία περιουσίας

Η προσπάθεια για πρόοδο και εξέλιξη δεν σταματά ποτέ. Η περιουσία που αποκτούμε είναι πολύτιμη. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει όμως από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα πολλές φορές δημιουργούν τεράστιες οικονομικές συνέπειες και δεν είναι λίγες οι φορές που  δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για αποκατάσταση της ζημιάς. Ως αποτέλεσμα οι κόποι μιας ζωής να πηγαίνουν χαμένοι.

Η εξασφάλιση της περιουσίας μέσα από προγράμματα κάλυψης κατά παντός κινδύνου, δίνει τη σιγουριά ότι κάθε απρόβλεπτη ζημιά θα αποκατασταθεί  διατηρώντας την αξία της περιουσίας αναλλοίωτη.

Για την σωστή κάλυψη και την αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς θα πρέπει να γνωρίζεται ότι :

  • Θα πρέπει στο ασφαλιστήριο να έχει γίνει ακριβής περιγραφή της ασφαλισμένης περιουσίας (π.χ. χρήση, m², τύπος κατασκευής, έτος κατασκευής, όροφος μέτρα προστασίας κ.λ.π)
  • Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας τα οποία αναφέρονται στο ασφαλιστήριο.
  • Ο υπολογισμός της ασφαλισμένης αξίας θα πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με την πραγματική αξία αποκατάστασης ζημιάς.
  • Οι επαγγελματικοί και βιομηχανικοί χώροι θα πρέπει να έχουν όλα τα απαιτούμενα από το νόμο μέτρα (π.χ. ʼδεια Λειτουργίας, Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π)
  • Για την κάλυψη σεισμού θα πρέπει να υπάρχει άδεια οικοδομής μετά το 1960.
  • Η προερχόμενη ζημιά δεν θα πρέπει να οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ιδιοκτήτη.
  • Θα πρέπει να έχει γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό του ύψους ζημιάς (π.χ. χρήση πυροσβεστήρων, κλήση σε Αστυνομία ή Πυροσβεστική Υπηρεσία).
  • Έγκαιρη πληρωμή των ασφαλίστρων προς αποφυγή ακύρωσης του ασφαλιστηρίου.
  • ʼμεση αναγγελία του συμβάντος στην ασφαλιστική εταιρία για την επιτόπια εξέταση της ζημιάς από εξειδικευμένο ανεξάρτητο πραγματογνώμονα.
  • Για την αποκατάσταση της ζημιάς θα πρέπει να αποσταλούν στον πραγματογνώμονα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ανάλογα με την κάθε περίπτωση ζημιάς) ώστε να συμπληρωθεί η σχετική πραγματογνωμοσύνη και να αποσταλεί στην ασφαλιστική εταιρία για διεκπεραίωση αποζημίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε.

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by