Ασφαλιστικές συμβουλές - Υγεία

Η υγεία είναι σίγουρα το σημαντικότερο αγαθό για όλους. Πολλές φορές όμως δημιουργούνται προβλήματα που για να αντιμετωπισθούν χρειάζεται η παροχή βοήθειας επιστημονικού προσωπικού η ακόμα περισσότερο η υποστήριξη οργανωμένου νοσοκομείου ή κλινικής.

 

Μέσα από ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής κάλυψης μπορείτε να δώσετε την λύση και να αντιμετωπίσετε το υψηλό κόστος. Χρειάζεται όμως να γνωρίζετε επ’ ακριβώς τι πρέπει να κάνετε  και πια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσετε  ώστε να έχετε το μέγιστο των παροχών και δυνατοτήτων του προγράμματος που επιλέξατε.

 

Θέλοντας να βοηθήσουμε σε αυτό, παραθέτουμε πιο κάτω αναλυτικά για κάθε εταιρία τις διαδικασίες που θα είναι σκόπιμο να ακολουθήσετε ώστε να λάβετε το μέγιστο των ωφελημάτων που παρέχει το ασφαλιστήριο σας :

 

ALLIANZ Σύστημα Υγείας

 


EUROLIFE Φροντίδα Υγείας

 


GENERALI κλάδος Υγείας

 


ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ανοικτή Γραμμή Υγείας 801.11.41051 (από σταθερό) & 210-65.04.055 (από κινητό) 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - Νοσηλεία σε Συμβεβλημένο ή Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο 

 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - Νοσηλεία σε  μη Συμβεβλημένο ή μη Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο

 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - Οκτώ (8) σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε νοσηλεία σε Συμβεβλημένα ή Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία 

 
ΜΙΝΕΤΤΑ LIFE Νοσοκομειακή Κάλυψη

 
     
 
© Exclusive Insurances -   site created and hosted by